Til assistentie

IJmuiden, 26 augustus 2012.

Omdat het de bemensing van de ambulancedienst niet lukt om de patiënt op de brancard te krijgen, wordt om 11:42 uur Post IJmuiden gealarmeerd voor til assistentie ambulancedienst. Na twintig minuten ligt de patiënt in de ambulance.

Inzet brandweer: Assisteren ambulancedienst.

Foto’s: Ernst van Zijl.